Nedostopne prostore lahko skupaj spreminjamo v dostopne. PIIP želi čim več praznih, zapuščenih, zanemarjenih, pozabljenih prostorov obogatiti z ustvarjlnimi vsebinami in dejavnostmi. Za priložnostno, začasno ali za stalno uporabo.

168

Na voljo je mobilna aplikacija za naslednje platforme:

Android

IOS

Za dodajanje praznih prostorov morate biti prijavljeni.