Manj praznih prostorov, več ustvarjanja. Skupnost ustvarjalcev Punkt, Kreativni Center Poligon, skupina prostoRož in pobuda Creative Mornings Ljubljana ob podpori Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) gradimo platformo Povezovanje idej in prostorov (krajše imenovano PIIP). Zadali smo si nalogo, da vzpostavimo vez med potencialnimi uporabniki in najemodajalci ter odpremo nove možnosti nizkoprofitnega ali neprofitnega najema praznih in podiskoriščenih objektov, prostorov ter površin.

Dostopnost prostorov, zaupanje lastnikov

Z nastajajočo platformo želimo na nacionalnem nivoju identificirati in prikazati prazne prostore, hkrati pa ustvariti povezavo med ponudbo praznih prostorov in povpraševanjem po cenovno ugodnih prostorih za delo in produkcijo. S spletiščem pospešujemo razvoj ustvarjalnih dejavnosti in kreativnih ekonomij ter iniciativam, posameznikom ali skupinam omogočamo možnosti uporabe pod- ali ne-izkoriščenih objektov, prostorov, površin. Pri tem se zavedamo, da je naša temeljna naloga zbiranje dostopnih prostorov ter pridobivanje in vzdrževanje zaupanja lastnikov, da ti ponudijo prostore v začasno, priložnostno ali stalno uporabo.


Vaše sodelovanje, živahno spletišče

Pretekle izkušnje projektnih partnerjev nakazujejo, da so potrebe po dostopnih prostorih za delo ali produkcijo velike, na drugi strani pa lahko za področje celotne Slovenije govorimo o vse večjem številu podizkoriščenih prostorov. Slednje se lahko začasno, priložnostno ali stalno uporablja za delo in produkcijo ustvarjalcev. S tem pridobimo vsi. Lastniki prostore, ki jim ne propadajo, ustvarjalci dostopne prostore, ki jih ne udarjajo po žepu. Zato vas vabimo, da sodelujete in pomagate spreminjati prazne prostore v uporabne in polne življenja. Kako? Z dodajanjem praznih prostorov na zemljevid, je preprosto in hitro, le vstopite v rubriko Kje je prazen prostor. Hvala vam! Ekipa PIIP pa bo vpregla najvzdržljivejše možganje in mišice, da prazne prostore z zemljevida ponudi na voljo in uporabo ustvarjalcem, drznim, mladim.

S PIIP-om v akcijo!